Baltík 3 - programovanie pre ZŠ (6 - 15 rokov)

Baltie 4 C# - programovanie pre ZŠ a SŠ (13 - 19 rokov)

Hlavná stránka Základné informácie - Baltík 3 Download Metodické materiály a námety Súťaže
Školenia a iné akcie Základné informácie - Baltie 4 C# Projekt Mladí vývojári
Young Developers
Kontakt Odkazy

 

Baltík 3

Baltík 3 je detský programovací jazyk, ktorý jednoducho a názorne dokáže zasvätiť do tajov programovania všetkých od predškolského veku až po dospelých. Keďže obsahuje niekoľko úrovní, nájde si v ňom primeranú náročnosť dieťa v každom veku. Ústrednou postavičkou programu je čarodejník Baltík, ktorý ako dobrý kamarát pomáha deťom zvládnuť postupne všetky úrovne od tej najjednoduchšej až po najťažšiu.
Vzhľadom na to, že všetky príkazy sú zadávané pomocou ikoniek, pričom pri nesprávnom použití je okamžite vidieť chybu, je Baltík vhodný skutočne aj pre tých najmenších, ale i pre deti s rôznymi poruchami učenia a inými hendikepmi.

 

Baltík 3 pracuje v štyroch režimoch::

  • Režim Skladať scénu - kde si môže dieťa poskladať krásne obrázky pomocou predmetov umiestnených v bankách, ako i dotvoriť vlastné predmety podľa potreby a hlavne vlastnej fantázie. 

  • Režim Čarovať scénu - táto úroveň už pripravuje dieťa na pochopenie princípu programovania. Pomocou príkazov ovládajúcich pohyb Baltíka a jeho čarovanie si môžu deti natrénovať správne postupnosti príkazov, ktoré využijú pri tvorbe programov. 

  • Režim Programovať - začiatočník - je určený najmä pre deti na prvom stupni a nižšie ročníky druhého stupňa. Deti si môžu vytvoriť jednoduché programy, urobiť pre ne vhodné grafické prostredie, vymyslieť jednoduché animácie, rozprávky, prezentácie a pod. Prostredie ponúka obrovské možnosti pre medzipredmetové vzťahy, rozvoj tvorivosti a realizáciu vlastných detských nápadov.  

  • Režim Programovať - pokročilý - je vhodný najmä pre druhý stupeň. Obsahuje prakticky všetky príkazy, s ktorými sa stretávame aj v iných programovacích jazykoch, premenné, procedúry, vkladanie zvukových i obrázkových záznamov, ďalej vytváranie automatických i zložitých ručných animácií. Je plnohodnotnou prípravou pre neskoršie zvládnutie vyšších programovacích jazykov.